Yeni Bir Elbise Giyilince Okunabilecek Duâlar

Yüce Allah’ın şükretmemizi gerektiren sayısız nimetlerinden
biri de vücudumuzu sıcak ve soğuktan koruyan,
yaratılışımıza uygun olarak toplum içerisinde edep ve iffetimizle
dolaşabilmemizi sağlayan, üzerimize giydiğimiz elbiselerimizdir. Bu itibarla elbise, ayakkabı ve benzeri
giysileri elde edebilme, alabilme ve giyinebilme imkânına
sahip olduğumuzdan dolayı Rabbimize hamdedip şükretmek,
giysilerimizin hayırla-ra vesile olması için dua etmek
ve o giysiler içerisinde Allah’ın razı olduğu bir hayatı yaşamaya
gayret etmek, bu nimetlerin şükrünü edâ etmektir.
Sevgili peygamberimiz, hem kendileri yeni bir şey giydikleri
zaman Allah’a hamdedip, dua ederek nimetin şükrünü
edâ etmişler, hem de ümmetine örnek olmuşlardır.
* Sahabeden Muâz b. Enes (r.a.) diyor ki; Resûlullah
(s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim bir elbise giyer de;
اَلْحَمْدُ الَّذ۪ى كَسَان۪ى هٰذَا وَرَزَقَن۪يهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنّ۪ى وَلَا قُوَّةٍ
Okunuşu: “Elhamdülillâhillezî kesânî hâzâ ve
rezekanîhi min ğayri havlimminnî ve lâ kuvvetin.”
Anlamı: “Hamdü senalar olsun Yüce Allah’a ki, bunu bana
giydirdi ve hiçbir güç ve kuvvetim olmamasına rağmen bunu
bana rızık olarak nasip etti, derse geçmiş günahları mağfiret
olunur.” (Darimî, İsti’zân, 55)
* Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) diyor ki; Resûlullah
(s.a.s.) yeni bir elbise/ayakkabı/çorap, gömlek vs. giydiği
zaman; giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:
اَللّٰهُمَّ لَكَ اْلحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَن۪يهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِه۪ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ه۪ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ
Okunuşu: “Allâhümme lekel-hamdü, ente kesevtenîhi,
es’elüke min hayrihî ve hayri mâ suni’a lehû ve e’ûzü
bike min şerrihî ve şerri mâ suni’a lehû” Anlamı: “Allah’ım! Hamd sanadır, bunu bana sen giydirdin.
Senden bunun (giydiğim bu elbisenin/ayakka-bının
vs.) hayrını ve bu ne için yapıldı ise onun da hayrını dilerim.
Ve bunun şerrinden ve ne için yapıldı ise onun da şerrinden
sana sığınırım.” (Ebû Dâvud, Libas 1; Tirmizî, Libâs, 29 )

0 yorum:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2035 Dua ile...
Theme by Yusuf Fikri