Sünnet Merasiminde Yapılacak Dua

“Sünnet” (hıtan); erkeğin üreme organının ucundaki
derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak, insanın fıtratının
gereği (Buhârî, Libas, 62; Müslim, Tahare, 49) ve peygamberimizin
sünnetidir. Sünnet, İslâm’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısından birçok yararı da vardır. Sünnet esnasında şöyle dua
edilebilir;
اَعُوذُ بِالِّٰهل مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجي۪مِ بِسْمِ الِّٰهل الرَّحْمٰنِ الرَّحي۪مِ
اَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَم وَ الصَّ ةَالُ وَالسَّ مَالُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
آلِه وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَع رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق إِمَامًا اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ ماَلَهُ وَوَلَدَهُ وَباَرِكْ لَهُ في۪مَا أَعْطَيْتَهُ
Okunuşu: “E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
Bismillâhir-rahmânir-rahîm.
Elhamdülillâhi rabbil-‘âlemin. Vas-salâtü ves-selâmü
‘alâ rasûlinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî
ecma’în.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate
a’yunin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Allâhümme eksir
mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fî mâ a’taytehû.”
Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman
ve Rahim Allah’ın adı ile.
Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz.
Muhammed’e âl ve ashabının hepsine salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı
kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder
eyle.” (Furkan, 25/74)
“Allah’ım, bu kulunun evladını, malını ve ona verdiklerini
mübarek eyle.” (Buhârî, De’avât, 25)
“Ya Rab! Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine uyarak
yavrusunu sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul,
günahlarını mağfur eyle. Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamına erdir. Evladını kendisine,
ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa hayırlı, faydalı eyle.
Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.
Ya Rab! Sünneti gerçekleştirilen yavrumuza acı, elem ve
ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lütfunla
ve merhametinle sevindir, mesrur eyle. Sünnet olan evladımızı
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in nurlu ve
kutlu yolundan ayırma. O’nun yüce ahlâkından nasiplenerek,
İslâm ahlâkı ile yetişmesini nasip eyle. Sünnet-i Seniyye’yi anlayarak
idrak etmeyi, iman-ı kâmil ile şereflenerek dinî gayret
üzere bulunmayı lütfeyle. Cümlemizin yavrularını Kur’ân ve
Sünnetin ışığından ve feyzinden hissedar eyle.
Ya Rabbi! Bütün çocuklarımızı insanî ve ahlâkî güzelliklerle
mücehhez olarak yetiştirmeyi ihsan eyle. Görünür görünmez
kaza ve belalardan bütün çocuklarımızı koru. Zararlı
alışkanlıklardan ve kötü emelli kimselerden bütün çocuklarımızı
muhafaza eyle. Sevgi ile büyüyerek bütün insanlığın sıhhat
ve esenliği için çalışan, çaba sarf eden birer yetişkin olmalarını
lütfeyle. Âmin.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2035 Dua ile...
Theme by Yusuf Fikri