Aksıran İçin Yapılacak Duâ

Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetlerine hamd etmek
ve her bir nimetin şükür borcunu kendi cinsinden ödemek
gerekir. Aksırmak da sağlığımız için büyük önem
arz ettiğinden, şükür gerektiren bir nimettir. Bu nimetin
sözlü olarak şükrü, “elhamdülillâh (her türlü övgü Allah’a
mahsustur)” diyerek Allah’a hamd etmektir. Bu sözü işitenlerin,
“yerhamükellah (Allah, sana merhamet etsin)” deyip,
Allah’a hamd eden kişi için dua etmesi de mü’min kardeşliğinin
bir gereğidir.
Esnemek ise hoş karşılanmamış; (sonuçları itibariyle)
esnemenin şeytandan olduğu ifade edilmiş, esneyen kişinin
en azından eliyle ağzını tutması tavsiye edilmiştir.
* Sahabeden Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; Peygamber
(s.a.s.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah aksıranı sever, fakat
esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teâlâ’ya
‘elhamdülillâh (her türlü övgü Allah’a özgüdür)’ diyerek
hamd ederse; onun hamdini işiten her müslümanın, ‘yerhamükellah
(Allah, sana merhamet etsin)’ demesi, üzerine bir
vecîbedir. Esnemeye gelince, o şeytandandır. Sizden birinizin
esnemesi geldiği zaman, onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın”
(Buhârî, Edeb, 125, 128; Bed’ü’l–Halk, 11)
* Diğer bir hadislerinde de Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun.
Çünkü şeytan onun ağzına girer.” (Müslim, Zühd, 57-58; Ayrıca bk. Ebû
Dâvud, Edeb, 89)
* Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz
(s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz aksırdığı zaman; ‘el-hamdülillah ‘alâ
külli hâl (her hâl için elhamdülillah) desin. Kardeşi veya
arkadaşı da ona, ‘yerhamükellah (Allah, sana rahmet / merhamet
etsin) desin. Aksıran da (tekrar); ‘yehdîkü-müllahü ve
yuslihu bâleküm (Allah, size de hidayet versin ve işinizi düzeltsin
/ kalbinizi ıslah etsin) desin.” (Buhârî, Edeb, 126; Ebû Dâvud,
Edeb, 91; Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb, 3; İbn Mâce, Edeb, 20)

0 yorum:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2035 Dua ile...
Theme by Yusuf Fikri