Hacet Duası

Herhangi bir meşru isteği ve ihtiyacı olan kimse gerekli
teşebbüslerde bulunup üzerine düşeni yerine getirdikten
sonra Yüce Yaratıcıya sığınarak bu isteklerinin yerine gelmesi
için dua ve niyazda bulunabilir.
لَا إِلٰهَ اِلاَّ الٰهّلُ الْحَلي۪مُ الْكَري۪مُ سُبْحَانَ الِّٰهل رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ اَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنَي۪مَةَ
مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّ مَالَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًَّا إِلَّا
فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِم۪نيَ
Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhul-halîmul-kerîm.
Sübhânallâhi rabbil-‘arşil-azîm. Elhamdülillâhi rabbil-
‘âlemîn.
Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike
Vel-ğanîmetü min külli birrin Ves-selâmete min külli ismin
Lâ teda’ lî zenben illâ ğafertehû Ve lâ hemmen illâ ferrectehü Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadeytehâ yâ
erhamer-râhimîn.”
Anlamı: “Halîm, kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Ulu Arş’ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd
âlemlerin Rabbine âittir.
Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek
esbabı (hakkımda yaratmanı) taleb ediyor, her çeşit iyilikten
zenginlik, her çeşit günahtan selâmet diliyorum.
Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın
hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey
rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizî,
Salât: 343; İbn Mâce, İkamet, 189)
Peygamberimiz (s.a.s.), Allah’tan bir istekte bulunacak
kişinin duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye
etmiştir:
لَا اِلٰهَ اِلَّا الٰهّلُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الٰهّلُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ الْحَك۪يمُ الْكَر۪يمُ
Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehül-
‘aliyyül-azîm.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehül-hakîmülkerîm.”
Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır.
O’nun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur.
Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı
yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir.” (İbn Ebî Şeybe,
Dua, 25, No:29310)

0 yorum:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2035 Dua ile...
Theme by Yusuf Fikri