Bir Meclisten Ayrılırken Okunabilecek Duâ

Müslümanlar bir araya geldiklerinde mümkün mertebe
dünyalarına ve ahiretlerine faydası olmayan her türlü
lüzumsuz söz ve davranışlardan sakın-malıdırlar. Bilerek
veya bilmeyerek herhangi bir kul hakkı ihlâlinde bulunmuşlarsa,
hak sahiplerine haklarını ödeyerek helâllık almalıdırlar.
Ayrıca bulundukları meclisi terk etmeden önce, hata ve kusurlarından dolayı Yüce Allah’tan af ve mağfiret
dilemelidirler.
Sevgili Peygamberimiz, kendileri bu tür günah ve kusurlardan
uzak oldukları hâlde, meclisten ayrılmadan önce
dua etmişler, tevbe-istiğfarda bulunmuşlar, böylece ümmetine
de örnek olmuşlardır. Bu bakımdan meclislerden
ve toplantı yerlerinden ayrılmazdan önce dua etmek, tövbe
istiğfarda bulunmak müstahaptır. Yapılacak bu duaların
Peygamberimizin yapmış olduğu dualardan seçilmesi ise
daha faziletlidir. Ayrıca sahabe-i kiram bulundukları meclisleri
terk etmeden önce Kur’ân-ı Kerim’in Asr sûresini
de okurlardı.
* Sahabeden Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; “Resûlullah
(s.a.s.) şöyle buyurdular:
“Kim, malâyânî (faydasız ve lüzumsuz) konuşmaların
çok olduğu bir mecliste oturur da, oradan ayrılmadan önce şu
duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları (kul
hakları hariç) bağışlanır:
سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشْهَدُ أَنْ لٰاإِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إلِيَكَْ
Okunuşu: “Sübhânekellâhümme ve bihamdike eşhedü
ellâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.”
Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih
ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilâh olmadığına
kesinlikle şehâdet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana
tövbe ederim.” (Tirmizî, De’avât 38; bk. Ebû Davud, Edeb, 27)

0 yorum:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2035 Dua ile...
Theme by Yusuf Fikri